Algemene voorwaarden

Artikel 1. Verkoopovereenkomst
De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Ankietie en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Iedereen die een bestelling plaatst bij Ankietie, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
Een bestelling die nog niet betaald is kan geannuleerd worden mits het geen personalisatie-artikel betreft. Annuleren kan door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten.

Artikel 2. Verzendings- en afhaalopties
2.1. Verzendkosten
De verzendkosten voor levering binnen België bedragen 5,50 euro voor pakketten tot 10 kg. De verzenkosten naar Nederland bedragen 10,50 euro voor pakketten tot 10 kg. Verzending is gratis vanaf een bestelbedrag van €60 voor België, en vanaf €100 voor Nederland.
2.2. Leveringstermijn
De leveringstermijn bedraagt standaard maximaal 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Gepersonaliseerde artikelen behoeven in sommige gevallen een langere leveringstermijn (max. 10 werkdagen), deze zal altijd bij de productomschrijving vermeld staan in dit geval. Mocht de vooropgestelde leveringstermijn niet gehaald worden, dan wordt de klant daarover geïnformeerd. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding.
2.3. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade
2.3.1. Vertragingen tijdens het transport
De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Ankietie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen tijdens het transport.
2.3.2. Verlies
Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Ankietie als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. U kan ons steeds contacteren indien u de bestelling nog niet ontvangen heeft 4 dagen na de verzendbevestiging.
2.3.3. Transportschade
Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, en we zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email samen met een foto van het beschadigde product / verpakking. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.
2.4. Afhaalmogelijkheden
Afhaling van artikelen kan gebeuren na afspraak te Evergem, Belzeelse Kerkweg 88.

Artikel 3. Betaling
3.1. Online betaalmethoden
Wij bieden de online betaling kosteloos aan. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden.
3.2. Overschrijving
Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de tien dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer.
3.3. Contant bij afhaling
Bestellingen die na afspraak opgehaald worden, kunnen contant betaald worden. Opgelet! Wij beschikken niet over een Bancontact, u dient dus met cash geld te betalen.

Artikel 4 - Klachten en retourneren van aangekochte artikelen
4.1. Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons uw bestelling, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd, zorg er dus zeker voor dat u ons hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht.
4.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten voor de retourzending zijn ten laste van de klant en worden niet terugbetaald.
4.3. Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Ankietie of de leverancier van het artikel.
4.4. Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, en we zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email samen met een foto van het beschadigde product / verpakking. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.

Artikel 5 - Artikelprijzen en -informatie
Al onze prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendingskosten en uitgedrukt in Euro. Wij proberen onze artikelbeschrijvingen zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. Informatie aangaande deze artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreffen altijd een indicatie. Kleuren op foto kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Bijkomende informatie kan vrijblijvend aangevraagd worden per email.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.
Gebruik van afbeeldingen voor eigen ontwerp
Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. Ankietie zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsrecht
Ankietie blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Ankietie en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Afdrukken